Sākumlapa Privātuma politika

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Vīlande (turpmāk – Vīlande), e-pasts: info@villa11.lv.

NOTEIKUMI

Šeit Jūs varat iegūt informāciju par tīmekļa vietnes datu apstrādes paņēmieniem un noskaidrot, kādā veidā tiek apkopoti un izmantoti Jūsu personas dati.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

Kāpēc tiek apkopoti, glabāti un asptrādāti Jūsu dati?

Lai ļautu tīmekļa vietnei atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kas iesniegti rakstot uz e-pastu info@villa11.lv vai izmantojot mūsu kontaktu formu un sniegtu Jums vēlamo informāciju;

  • Lai sniegtu pakalpojumus;
  • Lai nodrošinātu klientu apkalpošanu;
  • Lai iegūtu statistikas datus par mājas lapas apmeklējumu skaitu. Šajos statistikas datos netiek identificēta persona.

Tīmekļa vietne iegūtos datus izmantot tikai augstāk minēto uzdevumu izpildei. Jūsu dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien Jūs neesat devis tam piekrisšanu, kuras mērķis ir papildus pakalpojumu nodrošināšana.

Kādus datus mēs apkopojam?

Caur kontaktu formu vai e-pastu info@villa11.lv tiek iegūti sekojoši dati: sabiedrības nosaukums, biznesa e-pasts, sabiedrības pārstāvja vārds, telefona numurs.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Sabiedrība glabās kompānijas pārstāvja un kompānijas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

  • nodrošinātu pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
  • sazinātos ar Jums un atbildētu uz pieprasījumu, kuru Jūs esat iesniedzis.

Kā noskaidrot vairāk informācijas par Jūsu datu izmantošanu?

Ja vēlaties uzdot papildus jautājumus par datu izmantošanu, dzēst datus no mūsu sistēmas vai iegūt citu informāciju par Jūsu datiem, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz info@villa11.lv.